ISO9001:2015

ISO 9001:2015 is een kwaliteitsmanagementsysteem met als doel het streven naar een
optimaal kwaliteitsniveau. Werken volgens de ISO normen draagt bij tot een gestructureerd
bedrijf waarin alles verloopt volgens een duidelijk uitgetekend systeem waarbij elk individu
integraal deel uitmaakt van het geheel.

VCA*

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen en dit op elk niveau. Interne regels en procedures uitwerken, toepassen en controleren is daar een vitaal aspect van. Het VCA veiligheidssyteem heeft als hoofddoel het vermijden van ongevallen, materiële schade met de focus op het algemeen welzijn van zowel werknemer als derden. Milieubewustzijn is een ander facet waar we voortdurend de nodige aandacht aan besteden.

Safety Culture ladder

Het implementeren van de Safety Culture Ladder (SCL of veiligheidsladder) was een logische stap in het ijveren naar een nog betere preventiecultuur gebaseerd op houding, gedrag en cultuur. Dit bewustzijnsproces is bij de groep hoogspanningsschilders al sterk ingeburgerd en een tweede natuur geworden.

Categorie (Klasse) D13 (5), D21 (1), D24 (5), F3 (6)

In de databank van erkende aannemers kunt u ons terug vinden onder het erkenningsnummer 26272. Dank zij deze erkenningen zijn we in de mogelijkheid om mee te dingen aan overheidsopdrachten die aan specifieke voorwaarden moeten beantwoorden.

Basis of V0L-VCA

Al onze medewerkers beschikken over een basis of VOL-VCA certificaat en over de noodzakelijke certificaten inzake vakkennis en veilig werken. Hoogspanningsschilderwerken worden uitgevoerd op grote hoogtes en vergen een specifieke aanpak. Enkele specifieke certificaten zijn:

IRATA Touwtechnieken

De Irata opleiding spitst zich voornamelijk toe op “rigging” en reddingstechnieken

(ELIA) AVIP – AVIL badge

Contractors die werken uitvoeren in opdracht van de netbeheerder Elia moeten in het bezit zijn van een specifiek certificaat. De vaardigheid van hoogspanningsschilders wordt geattesteerd door het afleveren van een badge die aantoont over welke kennis ze beschikken.

TenneT

TenneT is op de Nederlandse markt actief als netbeheerder en op het vlak van energietransitie. Ook voor dit marktsegment zijn onze hoogspanningsschilders certificaathouder als bewijs van hun vakbekwaamheid.

BCCA

Als certificatie-instelling beoordelen ze het ganse proces van de competenties die voor een bepaalde activiteit vereist zijn. Onze werknemers zijn in het bezit van een personencertificaat manueel ontroesten en schilderen, stralen en pistoolschilder.

Bestuurder rolbrug

Voor het bedienen van de rolbrug in ons eigen straal- en spuitatelier.

Heftruckcertificaat

 

Stellingkeurder

 

EHBO

In elk team heeft minstens één werknemer een getuigschrift van hulpverlener op zak.

Interne preventieadviseur niveau III

An Claes draagt zorg voor een constante opvolging van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Als 1e aanspreekpunt voor advies en risicoanalyses is ze een sleutelfiguur in alle aspecten van het welzijnsbeleid.

 

 

 

 

CIP LEVEL 1

Tris kan intern beroep doen op twee ervaren NACE inspectors.